mne
eng

Call Center

Za sva pitanja, primjedbe, sugestije i pohvale, pozovite

+382 77 400 000

 

Katalog 2011

Kontakt

Industrija mesa
"Goranović" doo Nikšić

Adresa:
Straševina bb
81400 Nikšić, Crna Gora
Poštanski fah 48

Telefon:
00382 77 400 000


Fax:
00382 77 400 003

E-mail:
info@migoranovic.com

 


PDV    40/31 - 00498 - 0
PIB     02109301

 

Kontaktirajte nas: